Ontwikkeladvies 2.0 komt er aan

Meld je nu vast aan!

 

Vanaf begin augustus 2020 gratis(!) ontwikkeladviezen voor iedereen

Ontwikkeladvies 2.0. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is te lezen dat werkenden en werkzoekenden vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen hiervan gebruik maken. De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door. In de vormgeving van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de in januari 2020 geëindigde Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies voor Vijfenveertigplussers.

Minister Koolmees is blij dat mensen vanaf deze zomer al aan de slag kunnen met een loopbaanadviseur: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.”

Aanleiding

Nu de economie weer langzaam wordt opgestart wordt duidelijk dat we te maken krijgen met fundamentele en vaak blijvende veranderingen. Dit betekent ook dat veel werkenden zich aan moeten passen en zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk. Om je op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden op de nieuwe realiteit wordt er geld vrijgemaakt voor ontwikkeladvies en scholing voor behoud van werk.

Doelstelling

De regeling heeft tot doel om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen (of al verloren hebben) en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Het is de bedoeling dat zij met behulp van ontwikkeladvies of scholing hun huidige werk op een andere manier kunnen invullen of klaargestoomd worden voor banen waar op dit moment behoefte aan is.

Voor wie en wanneer?

Deze regeling is bestemd iedereen, dus ook voor flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. Het kabinet heeft gezegd dat ze dit crisispakket vanaf augustus 2020 in werking wil laten treden met een looptijd tot het einde van 2020.

Voorwaarden

Aan de specifieke voorwaarden van de regeling wordt momenteel de laatste hand gelegd. Wil je op de hoogte blijven als er meer bekend is? Verstuur onderstaande formulier en ik stuur je een bericht zodra er meer informatie is.