Outplacement

"een nieuwe kans!"

Outplacement

Wanneer u en uw werknemer in gezamenlijk overleg besluiten afscheid van elkaar te nemen middels een vaststellingsovereenkomst (VSO) volgt vaak een outplacement. Hierbij wordt de werknemer in staat gesteld met ondersteuning naar een andere baan/ werkgever uit te kijken. Een outplacement is altijd maatwerk. Voor een outplacement hanteer ik een gefaseerde aanpak.

Geen outplacement bij ziekteverzuim!

Er is bij outplacement nooit sprake van ziekteverzuim! Wanneer er sprake is van ziekte betreft het vaak re-integratie eerste spoor (terug naar eigen werk) of tweede spoor (re-integratie bij een andere werkgever). Begeleiding bij 1ste en 2de spoor re-integratie kan ik voor u verzorgen. Ook werk ik op dit gebied vaak samen met Traject Consult of ZorgSelect (onderdeel WGV Zorg en Welzijn) (welke organisatie dan optreedt als hoofdaannemer). Bent u op zoek naar meer info over wettelijke verplichtingen rond ziekte en ontslag? Kijk dan bij het UWV of klik hier.

Wat is outplacement?

Met outplacement wordt het vertrek uit de huidige functie en organisatie bedoeld. We noemen het outplacement wanneer de werkgever en werknemer geen goede match meer zijn en in gezamenlijk overleg besloten is afscheid van elkaar te nemen. Meestal wordt er dan een zgn. vaststellingsovereenkomst (VSO) gemaakt waarin werkgever en werknemer verklaren afscheid van elkaar te nemen en dat werknemer geen debet heeft aan deze situatie (i.v.m. het verkrijgen van een UWV-uitkering).

Gefaseerde aanpak

Een outplacementtraject kent meerdere fasen.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Een outplacementtraject is een intensief traject waarbij er een duidelijk beeld van de haalbaarheid moet zijn. Een “klik” tussen begeleider en begeleide is essentieel. Daarom volgt altijd eerst een vrijblijvende kennismaking.

FASE 1: Intake en beroepsoriëntatie
Vaak voelt het (soms min-of-meer gedwongen) afscheid nemen van de oude werk(gever) als een persoonlijk verlies en dit kan gepaard gaan met emoties. In het traject wordt aandacht aan besteed aan ontslagverwerking. Maar een afscheid opent ook de weg voor een nieuwe carrière. Een verlies wordt een kans. Na de intake gaan we op zoek naar de talenten, drijfveren, passies en wensen van de medewerker. Hierbij beantwoorden we vragen zoals: wie ben ik? wat kan ik en wat wil ik? Er wordt gekeken naar (soms onbewuste) belemmerende overtuigingen en deze worden aangepakt voor de kandidaat de volgende stap maakt. 

FASE 2: Arbeidsmarktoriëntatie en training
Na de beroepsoriëntatie gaan we de aandacht naar buiten richten. We richten ons op de arbeidsmarkt. Hoe ziet de arbeidsmarkt er uit, welke vacatures zijn er en welke vacatures spreken mij aan? Tijdens deze fase gaan we o.a. in op het netwerk (gebruik LinkedIn), het cv en de presentatievaardigheden. We hebben aandacht voor een onderscheidende motivatiebrief, sollicitatietraining, een elevator pitch en de inzet van social media.

FASE 3: Het zoeken naar een baan (solliciteren en netwerken)
In deze fase werken we naar een concrete baan (of mogelijke start als ZZP’er). In deze fase staat de arbeidsmarktbenadering centraal. Er wordt  ondersteund bij het netwerken. Waar mogelijk zet ik hier ook mijn eigen netwerk in. Daarnaast krijgt de kandidaat toegang tot het vacature-zoeksysteem en wordt de kandidaat getraind zelf effectief zoeken naar passende functies. Wanneer er een nieuwe baan gevonden is kan er eventueel nog coaching on-the-job plaatsvinden.

FASE 4: Nazorg
Na het vinden van een nieuwe baan houd ik de vinger aan de pols door regelmatig contact met de kandidaat op te nemen. Het staat de kandidaat natuurlijk vrij ook zelf weer contact zoeken.

Belangrijk om te weten

Persoonlijke begeleiding

Gedurende het gehele outplacement traject heeft de kandidaat persoonlijke aandacht, er is ruimte voor de verwerking van het baanverlies en het opruimen van belemmerende overtuigingen. De begeleiding bestaat uit individuele gesprekken, tests, oefeningen, mail en telefonisch contact.

Arbeidsmarktbenadering/ netwerken

In de huidige arbeidsmarkt is het essentieel dat u zorgt dat relevante mensen u kennen en u een baan ‘gunnen’. Ruim 70%(!) van alle banen komt uit het eigen netwerk van kandidaten. Netwerken krijgt daarom een belangrijke plaats in het traject.

Trajectduur

Een outplacementtraject duurt in de regel zo’n zes maanden. Mocht er na deze periode nog geen passende baan gevonden zijn, dan zal in onderling overleg bepaald worden of, en zo ja, welke vervolgstappen wenselijk zijn.

Maatwerk

Ieder outplacementtraject is maatwerk. De kosten van een traject worden bepaald door de begeleidingsvraag en het beschikbare budget. Is uw budget bescheiden, dan bespreken we met u waar in het traject de nadruk op komt te liggen.

Trajectkosten

Een outplacementtraject kost in de regel tussen de € 2.500 en € 4.500 excl. btw.

Wacht niet langer.

Zet vandaag nog de eerste stap!