gtag('config', 'G-EEV9XWBXFD');

Talentontwikkeling

Gebruik jij je volledige potentieel?

“Ken jij je voorkeursgedrag?”

Talentontwikkeling ( TMA )

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de Talenten Motivatie Analyse (TMA) jouw drijfveren en talenten centraal. De TMA maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA wordt toegepast voor loopbaanadvies, selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken. Meer weten? Lees dan vooral verder.

Bent u werkgever en op zoek naar een manier om de juiste kandidaat te selecteren, of wilt u het potentieel van uw (management)team vergroten?  Lees dan vooral ook verder of ga direct naar de informatie voor werkgevers.

“Talent” wat is dat eigenlijk?

Na 10 jaar onderzoek naar talent en talentmanagement is in de wetenschappelijke literatuur een tweedeling in de definities nl. de:

Exclusieve benadering:

Bij deze benadering gaat de aandacht uit naar de toppers, een kleine groep medewerkers die met hun uitzonderlijke kenmerken en prestaties boven de rest uitsteken. Talentmanagement gaat dan om het aantrekken, identificeren, ontwikkelen en vasthouden van deze groep bovengemiddeld presterende medewerkers.

Inclusieve benadering:

Vanuit de gedachte dat iedereen talenten heeft (op basis van de positieve psychologie en HRD), gaan we naar de sterke punten van mensen te kijken. Deze sterke punten zijn unieke eigenschappen van jouw die tot uitdrukking komen in de taken die je beter én met meer plezier doet dan andere taken. Talentmanagement richt zich in dat geval op het identificeren en waarderen van je sterke punten en het creëren van omstandigheden waarin jij daadwerkelijk in staat worden gesteld je sterke punten te benutten en verder te ontwikkelen. In deze benadering gaat het veel meer om het mobiliseren en activeren van jouw talent en de ontwikkeling daarvan, in plaats van het managen en beheersen van prestaties op basis van talent.

Holistische kijk op talent

Beide benaderingen zijn valide en hebben hun eigen toepassing. Vanuit mijn rol hanteer ik vooral een holistische kijk op talent. De definitie van talent is hierbij: ‘een eigenschap van een persoon die, als het in de juiste context wordt ontwikkeld en ingezet, leidt tot plezier, voldoening en excellente prestaties’ (Thunnissen, 2017).

Wil je meer weten? Lees dan:  “Het identificeren en meten van talent” (Manon Krabbenborg en Marian Thunnissen)

De Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Met de TMA worden jouw 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Uniek aan deze methode is dat er een relatie ligt tussen de de drijfveren en talenten en de ontwikkelbaarheid van 48 van de 53 onderkende competenties. De analyse neemt circa een uur in beslag middels een ipsatieve (computer)vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit steeds gekozen dient te worden welke het beste bij de invuller past. Op genuanceerde wijze worden zo jouw drijfveren ontrafeld. De uitkomsten van de TMA worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. Hiermee wordt een zeer goed beeld verkregen over je blauwdruk.

Uitgebreide kandidaatrapportage

Je ontvangt een genuanceerde kandidaatrapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd (er is geen goed of slecht maar slechts een objectief beeld van de drijfveren en talenten). Hierdoor worden de uitkomsten meestal direct herkend en geaccepteerd door de persoon die de analyse heeft gemaakt. Een voorbeeld kandidaatrapportage kun je hier downloaden.

DGMT-model_Talent
TMA methode: alignment van mens en organisatie
TMA Waarden

Wat het je oplevert

Het resultaat van een Talentenanalyse is een goed inzicht in de kwaliteiten en valkuilen, ontwikkelactiviteiten en kan tevens basis zijn voor een goed coachingadvies.

De Talenten Motivatie Analyse rapporteert de drijfveren en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans
Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertrouwen in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop jij kunt omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel.

Motieven
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor personen gemotiveerd worden zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor jij gemotiveerd wordt om prestaties te leveren. Op deze wijze kan gekeken worden naar je belangrijkste stimulerende motieven. Als, bij voorbeeld, een verkoper zeer sterk gemotiveerd wordt door prestatie wil dat zeggen dat hij graag en waarschijnlijk goed presteert als er een competitie-element is ingebouwd in zijn werk.

Sociale talenten
De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn je inlevingsvermogen, de mate van je hulpvaardigheid en sociabiliteit. Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe jij je gedraagt in relatie tot anderen.

Beïnvloedende talenten
Op dit gebied geeft de TMA onder andere aan in welke mate je over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, of je dominant optreedt en volhardend bent. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen om anderen te beïnvloeden.

Leidinggevende talenten
De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en een organisatie de gewenste richting op te sturen.

Organisatie talenten
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop jij je werk en leven organiseert en de houding die je aanneemt ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre je behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin je nuttig en praktisch je werk en leven in wil richten.

Talentenradar
De Talentenradar geeft een grafisch en cijfermatig overzicht van je normscores. De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven, worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van “standard nine”) worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.

Voorbeeld TMA talenten DNA
Domeinen TMA Talenten DNA

Gratis Loopbaanadvies

Op zoek naar online loopbaanadvies en/of een aansprekende nieuwe baan? Probeer de online TMA careercoach. Deze careercoach kun je ook als app downloaden voor iOS of Android.

Ken je eigen gedragsblauwdruk

Krijg toegang tot je volledige mogelijkheden.

Op naar versie 2.0

Door een TMA-analyse krijg je volledig inzicht in je eigen drijfveren, talenten en competentiepotentieel en voorkeursgedrag.

Inzicht in je eigen gedrag en ontwikkelmogelijkheden?

Inzicht in je leerstijl?

Effectiever leren communiceren?

Coachingadvies?

Informatie voor werkgevers

Kandidaatselectie

Kandidaatselectie

Op zoek naar de juiste man/vrouw op de juiste plek? Met TMA selecteert u op basis van voorkeursgedrag.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Hoe houdt u de juiste medewerkers gemotiveerd aan de slag? Wilt u binden en boeien? Dan is de TMA het juiste middel.

Teamtraining

Teamtraining

Heeft u de juiste samenstelling van uw team(s)? Is men toegerust op de uit te voeren taken? Een TMA teamanalyse geeft inzicht en handvattten voor een optimaal presterend team.

Wacht niet langer! Herken je gedrag en ontsluit je mogelijkheden!

Top