Duurzame inzetbaarheid

"werknemers boeien en binden"

SLIM-subsidieregeling

Veranderende markt

Ondernemers en hun medewerkers hebben te maken met een snel veranderende markt. Nieuwe technologie leidt tot automatisering en robotisering wat een verandering in het werkveld teweeg brengt. Mensen zullen steeds langer (moeten) doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. In de praktijk blijkt dat door de toegenomen druk het ziekteverzuim in veel organisaties toeneemt en het burn-out risico stijgt. Dit vraagt aanpassingsvermogen van werkgevers én werkenden aangezien dit leidt tot meer mobiliteit, zowel binnen als tussen organisaties. Het is daarom essentieel dat werkenden wendbaar, gemotiveerd en veerkrachtig en daarmee dus duurzaam inzetbaar zijn.

Duurzame inzetbaarheid

Het mag duidelijk zijn dat bedrijven en organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid en dus de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, vaak direct de vruchten hiervan plukken.
Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Ook de overheid (ministerie SZW) speelt op dit vraagstuk en heeft een aantal thema’s erkend. Speciaal voor het MKB is in 2020 een lang lopende subsidieregling (SLIM) in het leven geroepen die leren en ontwikkelen verder moet stimuleren.

Daan Coacht maakt o.a. gebruik van de TMA-methode om inzicht te verschaffen in de individuele drijfveren, talenten en ontwikkelbaarheid van gewenste competenties. Deze methode leent zich bij uitstek voor een gedegen blauwdruk van de drijfveren, talenten en het competentiepotentieel van medewerkers.

Lees meer over de mogelijkheden van de SLIM regeling.

Inzetbaarheidsthema’s

Het duurzaam inzetbaar hebben van medewerkers gaat o.a. over voorkomen of realiseren van onderstaande thema’s:
(Onderstaande links verwijzen naar de campagnes en programma’s van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid):

  • Ongewenst gedrag – Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd, wat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.
  • Agressie en geweld – Agressie en geweld op de werkvloer verhoogt stress, verlaagt werkplezier en kan zelfs leiden tot uitval.
  • Werkend leren – Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.
  • Gezondheid en vitaliteit – Gezond eten en bewegen zorgen voor minder verzuim en meer energie op het werk.
  • Fysieke belasting – Fysieke over- en onderbelasting zorgen voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.
  • Betrokkenheid – Zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.
De 100 snelst groeiende beroepen van de toekomst volgens de IG

SLIM: Subsidie Leren en ontwikkelen in het Mkb

M.i.v. maart 2020 stelt het Min. van SZW een jaarlijkse subsidie van 48 miljoen euro beschikbaar voor het MKB. Deze subsidie kan onder een aantal voorwaarden ingezet worden voor subsidiabele activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers kunnen vergroten.

Wanneer u SLIM overweegt gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van de subsidieregeling kan Daan Coacht u ondersteunen bij zowel het doorlichten van de onderneming, het verzorgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen en het ontwikkelen van een methode waarbij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding duurzaam wordt geïmplementeerd. Ook kan Daan Coacht u ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie. In voorkomende gevallen werkt Daan Coacht samen met andere gecertificeerd coaches om u adequaat van dienst te zijn. Download hier de informatiefolder van het Noloc.

Wilt u meer weten van de regeling en de mogelijkheden voor uw organisatie verder onderzoeken? Neem dan vooral contact op.

Voorwaarden SLIM regeling

Menukaart SLIM subsidieregeling

Doorlichten van de onderneming

De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verder gaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde kennis, vaardigheden en organisatie-structuur van je bedrijf. Voor de strategische planning van je bedrijf, kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor je organisatie en je medewerkers.

Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen?

Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

Als ondernemer kun je subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bij-, op- of omscholing van huidige werknemers of juist van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in je bedrijf voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan dan een manier zijn om hierin te voorzien.

Wees SLIM!

Bind en boei uw personeel.

Ontwikkel het talent in uw organisatie.

Top